Darbības virzieni:

  • Kabeļu kanalizācijas celtniecība un sakaru tīklu projektēšana un izbūve;
  • Gaisvadu un kabeļu līniju celtniecība un projektēšana līdz 20 kV;
  • Ūdensvada un kanalizācijas celtniecība un renovācija;
  • Caurdures jeb horizontālās urbšanas darbi.

 

Uzņēmums

SIA «RIO»  dibināta  1991.gadā,  reģistrēta  1991.gada 30.jūlijā.
"RIO" organizatoriskā struktūra veidota pamatojoties uz uzņēmuma darbības virzieniem, saskaņā ar kuriem katrs ražošanas struktūrvienības vadītājs kopā ar valdi plāno attiecīgā darbības virziena attīstību, kā arī sadarbību ar uzņēmuma klientiem.

Izveidotā sadarbība starp struktūrvienībām  ļauj piedāvāt klientiem vienotu pakalpojumu kopumu, sākot no  inženierkomunikāciju infrastruktūras   projektēšanas   līdz pilnai izbūvei.
Uzņēmumā apjomīgāko   izbūvēto objektu sarakstā ir  VAS „Latvijas dzelzceļš”,  SIA „ LMT”, SIA „Citrus Solutions” un „Latvenergo”  vērienīgie pasūtījumi.
SIA „RIO" ilgajā darbības laikā izveidojies plašs pasūtītāju loks   privātfirmu,  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju  un  pašvaldību   iestāžu  vidū.  Daudziem  mūsu  pasūtītājiem SIA "RIO" ir kļuvis par ilgtermiņa sadarbības partneri.


 SIA «RIO»  ir divas nodaļas - Rīgā  un Daugavpilī .
Uzņēmuma   bāzes teritorijā   Daugavpilī  atrodas  biroja telpu korpusi, noliktavas,   garāžas un remonta darbnīcas, kā arī  personāla atpūtas zona.

Sadarbība ar  meitas uzņēmumu  - topogrāfisko firmu   SIA „RIO M” - projektu izpildē ļauj  koordinēt   ģeodēziskus un topogrāfiskus darbus.

2003. gadā  uzņēmumā tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma un saņemts sertifikāts atbilstoši ISO 9001:2000 standartam. 2008. gadā  sistēmā tika integrēta vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 14001:2004 standarta prasībām.
2012. gadā uzņēmums ieguva arī OHSAS 18001:2007 sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma arodveselības un darba drošības vadības sistēmas atbilstību standarta OHSAS 18001 prasībām.
Astoņu gadu periodā, efektīvi attīstoties, uzņēmuma apgrozījums  palielinājies piecas reizes.

Darbības virzieni:
•  Kabeļu kanalizācijas celtniecība un sakaru tīklu projektēšana un izbūve;
• Gaisvadu un kabeļu līniju celtniecība un projektēšana  līdz 20 kV ;
• Ūdensvada un kanalizācijas celtniecība un renovācija;
• Elektroinstalācijas dzīvojamās un sabiedriskās  ēkās, kā arī  ražošanas telpās ;
• Caurdures jeb horizontālās urbšanas darbi.