Darbības virzieni

Elektromontāžas darbi
• Elektroietaišu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un remontu darbi līdz 20 kV;
• Gaisvadu, piekarkabeļu un kabeļlīnijas uzstādīšana;
• Transformatoru apakšstaciju remonts un montāža;
• Elektroietaišu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un remontu darbu līdz 20 kV projektēšana.


Telekomunikāciju (sakaru)  tīklu celtniecība un projektēšana, t.sk.optiskie tīkli: 
• Iekštelpu telekomunikāciju tīklu projektēšana un izbūve;
• Telekomunikāciju kabeļu līniju un telekomunikāciju kanalizāciju projektēšana un izbūve.

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas  ārējo tīklu būvniecība un rekonstrukcija

 

Horizontālās urbšanas darbi