Iespējas

• Visus sagatavošanas darbus pirms celtniecības sākuma  ir gatava uzņemties SIA „RIO M”  (Balvu ielā 1b, Daugavpilī, Lv-5400) , kura izpildīs  zemes ierīcības, topogrāfijas un ģeodēzijas darbus;

• Inženiertīklu izbūve ( sakaru līnijas, elektroietaises līdz 20 kV , ūdensvadi un kanalizācija)  pirms celtniecības  sākuma.

• Elektrolīniju līdz 20kV projektēšana, montāža,  sadales punktu instalēšana, kā arī apkalpošana ekspluatācijas laikā;

•  Jebkuru inženierkomunikāciju celtniecība ar slēgto, beztranšeju metodi jeb caurduršanu;

• Speciekārtu  tehniskās iespējas ļauj vienā metienā    „caurdurt”  kabeļu kanalizācijas posmu  līdz 400 m  ar maksimālu  caurules diametru līdz  500mm, kā  arī ar manevrēšanas  paņēmieniem  apiet  pazemes   šķēršļus.  

• Sakaru tīklu, t.sk.optikas, projektēšana un ieguldīšana , kā arī  turpmākais tehniskais atbalsts, renovācija un apkalpošana ekspluatācijas laikā. Optisko sakaru tīklu montāža  ar speciālām ierīcēm.

•  Sabalansējot  uzdevumus   un meklējot tehniskus risinājumus  vienas  darba komandas ietvaros , SIA „RIO”  nodrošina  vienotu pakalpojumu kopumu bez apakšuzņēmēju piesaistīšanas.