Perspektīvas

• kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2009  un vides vadības standarta ISO 14001:2004  uzturēšana, uzraudzība un aktualizēšana ;
• uzņēmuma arodveselības un darba drošības vadības sistēmas OHSAS 18001:2007 sertifikāta saņemšana  un sistēmas akreditēšana.


Galvenais uzdevums  -  ar atbildību  par apkārtējo vidi un sava darba kvalitāti  nodrošināt   inženierkomunikāciju  darbu kompleksu,   piedāvājot   plašu, mūsdienīgu risinājumu klāstu - no topogrāfijas  un projektēšanas pakalpojumiem līdz būves nodošanai ekspluatācijā.