Vadības politika

SIA "RIO"  darbojas pamatojoties  uz šādiem  pamatprincipiem:
• Inovācijas,  pastāvīga pilnveidošanās un izaugsme;
• Augsta līmeņa cilvēku un tehnoloģiskie resursi;
• Minimāla ietekme uz vidi; 
• Kvalitatīva   un savlaicīga  pasūtījumu  izpilde;
• Produktu izstrāde  saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām un standartiem;
• Efektīva personāla  vadība un darba  organizēšana;
• Darbinieku lojalitāte,  uzņēmuma mērķu izpratne un iesaistīšanās.

SIA “RIO”  vadības sistēma efektīvi  uztur izveidoto  mijiedarbību  starp struktūrvienībām,  kuras  ar vienotiem  spēkiem   kvalitatīvi un operatīvi   izstrādā produktu, respektējot  un augsti vērtējot  mūsu klientu vajadzības un intereses.  
SIA "RIO"   nodrošina saviem  darbiniekiem   stabilu darbu draudzīgā  un drošā darba vidē.
Uzņēmums  atbalsta korporatīvās sociālās atbildības politiku, kas raksturo  firmas attieksmi pret  tās darbībā ieinteresētiem  darbiniekiem , kā arī apliecina  uzņēmuma vēlmi brīvprātīgi veikt aktivitātes, kuras vērstas uz personāla labklājības un darba vides uzlabošanu, kā arī  izglītības pilnveidošanu.