Projektēšana

Projektēšana

SIA „RIO” sertificētie darbinieki piedāvās klientam vispiemērotākos risinājumus un uzņemsies atbildību gan par projekta izstrādi un vadīšanu, gan tā saskaņošanu atbilstoši likumdošanas prasībām.
Pielietojot jaunākās projektēšanas tehnoloģijas un praksē pārbaudītu darba metodiku, mūsu inženieru komanda palīdzēs realizēt Jūsu ieceri:  sākot  ar nepieciešamo dokumentu iegūšanu un projekta priekšizpēti līdz  Būvvaldē akceptētam tehniskajam projektam.
Noteicošā filozofija  projektu izstrādē  ir  klientu interesēs izstrādātie  visizdevīgākie risinājumi, kuri,  izejot no esošajiem tehniskajiem noteikumiem,  ļauj optimāli sasniegt iecerēto  un vēlamo darbu izpildi,   saudzīgi  un taupīgi rīkojoties ar resursiem būvniecības procesā.  
Projektēšanas nodaļa ir mūsdienīgi aprīkota ar biroja tehniku un aparatūru, kura nodrošina  projekta izgatavošanu un noformēšanu augstā kvalitātē.
Projektēšanas nodaļas  kodolu veido sertificēti un pieredzējuši  jauni speciālisti ar progresīvu redzējumu , radošo enerģiju un spējām  strādāt  komandā.   Pastāvīgā izglītošanās  un kvalifikācijas celšana  ļauj  noturēt  SIA „RIO” pozīcijas projektēšanas  pakalpojumu jomā.

 

Vīzija: projektēšana – celtniecība – apkalpošana
Elektroapgādes ārējie un iekšējie tīkli līdz 20 kV;

  • Elektroapgādes kabeļlīnijas līdz 20 kV;
  • Transformatoru apakšstacijas,  komutācijas  un sadales punkti;
  • Ielu un ēku fasāžu apgaismojums;
  • Ēku zibens aizsardzība; 
  •  Ārējie un iekšējie telekomunikāciju tīkli;
  • Optiskie telekomunikāciju tīkli;
  • Ūdensvada un kanalizācijas tīkli.