Elektroapgāde un spēka kabeļi

Elektroapgāde
Pirmsākumos uzņēmuma piedāvātie būvniecības pakalpojumi bija saistīti ar enerģētikas nozari. Šo pakalpojumu nodrošināšanai   SIA „RIO”  ir uzkrājis   ievērojamu pieredzi.
SIA «RIO»   var piedāvāt  pakalpojuma pilnu ciklu - no projekta izgatavošanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Īstenojot pilna cikla projektus,  SIA „RIO”  garantē konkrētajam objektam piemērotāko tehnoloģiju un iekārtu izvēli, atbilstošākās būvniecības metodes izmantošanu.
Kompleksa darbu izpilde – vienlaicīgi būvējot iekšējos un ārējos tīklus,  nepieļauj   izdevumu dublēšanu, tādējādi samazinot objekta celtniecības finanšu izmaksas.
  
 SIA «RIO»  veic projektu izgatavošanu  šādu objektu elektroapgādei:
• Sabiedriskās ēkas  un telpas   (biroji,  tirdzniecības kompleksi,  restorāni un izklaides centri, izglītības  un medicīnas  pakalpojumu  iestādes);
• ražošanas telpas un ēkas;
• valsts un pašvaldību iestāžu ārējie tīkli, kā arī privātmāju pieslēgumi un komutācijas.


Pamatojoties uz  līgumu,  uzņēmuma speciālisti var nodrošināt  tīklu tehnisko apkalpošanu un remontu diennakts laikā visas nedēļas garumā.

 

Apkalpošanas objekti:
• ēkas ārējā un iekšējā apgaismošana;
• ventilācijas iekārtu, kondicionieru, liftu, sūkņu  elektroapgāde;
• inženiertīklu spēka  iekārtas;
• kabeļu apsildes sistēmas.


SIA «RIO»  speciālisti  veic kabeļtīklu  0,4 kV  līdz 20 KV ieguldīšanu,  nodrošina remontu un montāžas darbus  kompaktiem transformatoru punktiem, montē  komunikācijas iekārtas līdz 20 kV,  izbūvē gaisvadu un kabeļu līnijas.

Sākot ar 2000.gadu, elektrisko kabeļu  izbūves darbos plaši tiek izmantota beztranšeju metode.  Šāda stratēģija  nodrošina darbu izpildi  bez ceļa seguma  bojājumiem.

 

Šobrīd SIA „RIO” izbūvētais spēka kabeļu garums  pārsniedz  vairākus tūkstošus kilometru.