Sakaru tīkli

SIA “RIO” veic sakaru tīklu projektēšanu   (VST)   un celtniecību, kā arī   piedāvā  esošo telekomunikāciju tīklu rekonstrukciju   būvdarbu zonā.
Kompleksa  pieeja  nodrošina  procesu virkni:   projektēšana – montāža- apkalpošana .

Sākot ar 2000.gadu, SIA „RIO” veiksmīgi  realizēja vairākus vērienīgus   optiskā kabeļa  līniju izbūves projektus Latvijā.
Kabeļa ieguldīšana ar caurduršanas metodi  ļauj nodrošināt darbu izpildi  vietās ar apgrūtinātu  piekļuvi, nepieļaujot  zemes slāņa vai ceļu seguma  bojāšanu.
Speciālistu kvalifikācija  un tehniskais nodrošinājums  ļauj  veikt tehnoloģiski sarežģītu   objektu būvniecību sakaru tīklu jomā.