Topogrāfija un ģeodēzija

SIA «RioM M» ir uz pakalpojumu lietotāju orientēts uzņēmums ar bagātīgi uzkrātu pozitīvu pieredzi ģeodēzijā, kas spējīgs savlaicīgi un kvalitatīvi veikt zemes mērīšanas pakalpojumus, tai skaitā topogrāfiskās uzmērīšanas un inženierģeodēziskos darbus.

 

Licences visām darbības veidiem saņemtas 16.10.2006.

Reģistrācijas № 41503035503

Darbības zona - visa Latvijas teritorijā

Klientu sarakstā ir lielākie un uzticamākie uzņēmumi Latvijā.

 

Visi zemes ierīcības un kadastrālās uzmērīšanas darbi veicami pamatojoties uz sertifikātiem un stingri ievērojot LR MK noteikumus un Valsts Zemes dienesta standartus (www.vzd.gov.lv).


Uzņēmuma struktūra

Uzņēmuma iekšējā organizācija izveidota tā, lai uzņēmums varētu piedāvāt pakalpojumu nemainīgi augstu kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

Operatīvākai klientu apkalpošanai firma strādā gan Daugavpils birojā, gan Rīgas filiālē. Pamatojoties uz sadarbības līgumu, SIA „RIO M” cieši sadarbojas ar inženiertīklu būvuzņēmumu SIA „RIO”, aktīvi uzņemoties sagatavošanas darbus pirms celtniecības, kā arī sagatavojot izpilddokumentāciju digitālā veidā objekta nodošanai.