Beztranšeju tehnoloģijas telekomunikāciju remonta un celtniecības darbos

Beztranšeju tehnoloģijas (caurduršana un virzītā urbšana) tiek plaši pielietotas šādu tehnoloģisku mērķu sasniegšanai:
• Ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontam, nomaiņai un celtniecībai;
• Cauruļvadu  (futlāru) izbūvei  inženierkomunikācijām (sakaru līnijas, elektrolīnijas, naftas un gāzes vadi), kā arī citos gadījumos.
Beztranšeju tehnoloģija jeb caurduršana  ļauj veikt tērauda un polietilēna cauruļvadu celtniecību.  Moderno materiālu izmantošana pilnīgi atbilst visām tehniskām un ekoloģiskām prasībām, kā arī garantē ilgstošu ekspluatāciju.
Urbšanas tehnoloģijas  ir  optimālas  vietām, kur trase vai komunikācijas šķērso ceļus, upes vai strautus un kur tehnoloģiski sarežģīti vai neiespējami izbūvēt komunikācijas ar atklāto metodi (piemēram,tiek šķērsotas dzelzceļu un autoceļu maģistrāles, trase noslogota ar esošām  funkcionējošām komunikācijām, kā arī zem  uzbērumiem (dambjiem), kokiem, ūdens krātuvēm vai citiem šķēršļiem.)
Slēgto jeb beztranšeju metožu izmantošana, salīdzinājumā ar tradicionālajām atklātajām metodēm, ļauj ievērojami samazināt izdevumus, kas saistīti ar grunts izņemšanu, tranšeju aizbēršanu, teritorijas atjaunošanu un apzaļumošanu un, ja nepieciešams, būvbedres izveidošanu gruntsūdeņu pazemināšanai. Svarīgi, ka darbus ir iespējams veikt nepārtraukti, radot minimālus traucējumus iedzīvotājiem un autotransporta kustībai.
Ekonomiskas priekšrocības veidojas no:
• ātrākas darbu izpildes;
• zemas darbu pašizmaksas;
• garantijas par ilgstošu ekspluatāciju.

Komunikāciju celtniecībai ar slēgto metodi – horizontālu vai virzītu urbšanu - SIA „RIO” izmanto  augsti tehnoloģiskas urbšanas iekārtas  DichWitchJT 520, Grundodrill 10S и 15X, Grundodrill 20S.
Īpašumā esošo iekārtu augstais standarts, kā arī SIA „RIO” darbinieku  kvalifikācija un pieredze izpelnījusies daudzu pasūtītāju uzticību Latvijā. 
SIA „RIO” arsenālā ir daudzas palīgierīces, kā arī atsūknēšanas iekārtas, kas ļauj  sniegt papildus pakalpojumus, piemēram:
• ūdens atsūknēšana;
• betonīta atsūknēšana;
• kanalizācijas atsūknēšana;
• šķidro atkritumu izvešana.