Garantijas

Mērniecības intrumenti

Uznēmuma rīcībā ir mūsdienīga firmu Sokkia и Leika spectehnika:Sokkia и Leika:

 • Elektroniskais tahimetrs;

 • GPS/GNSS sistēmas;

 • Optiskie nivelieri;

 • kontrolierīces;

 • digitālais teolīds;

 • laserierīces;

 • hidroskopi

 • Divfrekvenču GPS uztvērējs LEICA GX 1230

 

Mērniecības instrumentu kopums un programmēšanas nodrošinājuma atbalsts ( Mikrostation и Powersurvey) ļauj izpildīt topogrāfiskus, kadastrālās uzmērīsanas darbus, kā arī sniegt ģeodeziskus pakalpojumus ar precizitāti līdz 3"

 

Klientu ērtībai - topogrāfiskā datu bāze, t.sk.informācija, kas tika uzkrāta iepriekšējo gadu laikā.

 

Darba resursi

Kvalificēto vadītāju uzraudzībā un vadībā vienlaicīgi darbus var veikt 6 mērnieku brigādes.

 

Firmas darbinieki - speciālisti ar augstāko tehnisko izglītību un darba pieredzi inženiersistēmu izbūves jomā, kā arī inženieri- mērnieki, kuri uzkrājuši darba pieredzi strādājot valsts Zemes Dienestā.

 

Darbinieku kvalifikācijas celšanai, firma pastāvīgi organizē seminārus un apmācības programmas, piesaistot Eiropas līmeņa speciālistus un apgūstot jaunākos darba paņēmienus mērniecības nozarē.

 

Veiksmīgā darba priekšnosacījums ir darbinieku lojalitāte un ieinteresētības uzņēmuma panākumos.

 

Tradīcijas:

 • Tūrisms: vasaras un rudens airēšanas tūres;
 • Ziemassvētku un Jaungada korporatīvas svinības
 • Futbola komanda